ISO

Система управління якістю ISO


Документована процедура «Організація та проведення освітнього процесу» розроблена з метою систематизації етапів планування, управління та проведення навчального процесу, а також для підвищення ефективності використання ресурсів, необхідних для надання освітніх послуг та підвищення якості і результативності навчального процесу.

Дана процедура формалізує процеси організації та надання освітніх послуг згідно з стандартом ISO 9001:2015 «Система менеджменту якості. Вимоги».

Відповідальна по кафедрі за ISO – асистент к . мед. н. Чурсінова Т. В.

ПОСИЛАННЯ:

Політика 2021.pdf
ЦІЛІ В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ 2020-2022 (1).pdf